Welkom bij Cresko

“ik groei!”

Je kunt niet meer worden dan jezelf.
Je kunt wel meer jezelf worden.

Ieder mens verlangt er naar om de mens te mogen zijn die hij is.

Om zichtbaar te laten worden wat verwikkeld is geraakt.

Dat je deze website bezoekt is een teken dat jij en je kind in beweging willen komen.

Cresko loopt graag een stukje met jullie mee in de beweging die jij wil maken op het gebied van persoonlijke en talentontwikkeling.

Met één doel. Groeien tot jezelf!

Enkele kenmerken op een rijtje om een hoogbegaafd kind te onderscheiden van een gemiddelde leerling:

Om van hoogbegaafdheid te spreken, spelen verschillende aspecten dus een rol en zullen ze elkaar in positieve zin versterken als een dynamisch proces, niet als een optelsom, maar interactief, als vermenigvuldiging.

 • Het LEREN van een hoogbegaafd kind:

  • een grote leerhonger
  • snel van begrip
  • een enorme nieuwsgierigheid
  • een diepe interesse voor allerlei onderwerpen
  • een onderzoekende houding en een verlangen om de dingen te begrijpen
  • een uitstekend geheugen
  • een uitgebreide woordenschat
  • een scherp waarnemend vermogen
  • taalvaardig/rekenvaardig
  • heel gedreven, bij intrinsieke motivatie
 • Het DENKEN van een hoogbegaafd kind:

  • divergent: verschillende mogelijkheden en oplossingen zien voor een probleem en verlangen naar in gesprekken
  • out-of-the-box: originele, innoverende en ongebruikelijke ideeën bedenken waar niemand anders op zou komen
  • creatief: vermogen om verbanden te leggen tussen eerder opgedane kennis
  • probleemoplossend en analytisch: theorieën en ideeën ontwikkelen om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen en oplossingen. Ze passen dit ook toe op mensen.
 • Het VOELEN van een hoogbegaafd kind:

  • intense beleving van emoties
  • heel autonoom
  • sterk rechtvaardigheidsgevoel
  • persoonlijke gevoeligheid
  • wil volwassen benaderd worden en heeft zelf een volwassen oordeel
  • drang naar authenticiteit, echtheid bij anderen
  • soms perfectionistisch

Het hoogbegaafde kind is een hoogintelligente denker. Hij doorziet veel en vaker patronen dan zijn leeftijdsgenoten. Hij analyseert. Hij doorziet sneller hoe iets gemaakt moet worden. Het is voor hem dan ook lastig te snappen dat anderen, zelfs ouderen, dit dan niet doorzien of zo snel doorhebben. Daarbij kan hij veel informatie onthouden. Een sterk geheugen is zeer kenmerkend. Wanneer hij een onderwerp uitzoekt wat hem interesseert dan zal hij veel en snel kunnen onthouden. Ook zie je hem dan verbanden leggen naar andere onderwerpen
en vraagt hierin eindeloos door. ‘Out-of-the-box’ denken zit er van nature in. Hij wil vaak ‘hoe’ en ‘waarom’ weten. Een hoogbegaafd kind is gedreven en nieuwsgierig. De gedachten van een hoogbegaafd kind lijken nooit stil te staan. Het gaat maar door, van het ene onderwerp kan het ineens overgaan naar het andere onderwerp. Dit kan heel snel gaan.

Hoogbegaafde kinderen weten wat ze willen en zijn daar niet zomaar van af te brengen. Ze zijn zeer autonoom en bekijken de wereld op hun eigen manier. Ze nemen niets klakkeloos aan, maar willen eerst weten waarom. Hoogbegaafde kinderen zetten hun mening, visie of vragen niet zomaar opzij. Ze bijten zich erin vast en juist die gedrevenheid is kenmerkend voor hoogbegaafdheid.

Naast het leervermogen is er vaak ook een diepere, complexere manier van voelen in de emotionele binnenwereld. Zintuiglijke informatie wordt intensief verwerkt en beleefd. Emoties zijn vaak al op jonge leeftijd genuanceerd en gelaagd. Dit maakt ze tot bijzondere, intense kinderen, die uitbundig kunnen genieten en intens angstig, verdrietig of boos kunnen zijn. Een kind dat veel voelt, intens voelt, zal je herkennen in zijn uitingen. Hij is snel geraakt, voelt ook sneller aan wat anderen voelen. Deze emoties kunnen binnenin zo sterk en intens zijn dat hij zich af wil sluiten van de buitenwereld. Alle prikkels, emoties komen met de volle lading binnen. Dit alles gaat met een grotere snelheid dan bij gemiddeld
begaafde kinderen.

Wat je in de praktijk ziet is dat hoogbegaafde kinderen die goed in hun vel zitten, erkend worden en daardoor ondersteuning krijgen in hun leer- en ontwikkelproces. Zij krijgen vaak uitdagend, verrijkend werk om tegemoet te komen aan hun leerbehoeften. De samenwerking tussen de leerling, de ouders en de leerkracht (of school) is de sleutel en essentieel in het proces om aanwezig potentieel tot bloei te laten komen. Met de gepaste
extra begeleiding komen ze steeds een stap verder in hun leerproces, het leren omgaan met zichzelf en de wereld om hen heen.
Wanneer dit niet gebeurt komen er processen op gang waardoor hoogbegaafd gedrag niet meer naar buiten kan komen. Het kind gaat onderpresteren met alle gevolgen van dien. Het kan dan gebeuren dat ze op schooltesten en ook op de IQ test niet laten zien wat ze cognitief
in huis hebben en ze kunnen zich anders gaan gedragen dan ze zijn, waardoor de hoogbegaafdheid niet meer zichtbaar is.