Aanbod

Ik help je graag om je eigen weg te vinden in de wondere wereld van hoogbegaafdheid.

Een wereld met hoge pieken, diepe dalen en vrij veel bomen waardoor je soms het bos niet meer ziet, maar vooral ook een wereld met een bijzondere bevolking, prachtige kleuren en unieke uitzichten.

Psycho-educatie hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

Naast het leervermogen is er vaak ook een diepere, complexere manier van voelen in de emotionele binnenwereld. Zintuiglijke informatie wordt intensief verwerkt en beleefd. Emoties zijn vaak al op jonge leeftijd genuanceerd en gelaagd. Dit maakt ze tot bijzondere, intense kinderen, die uitbundig kunnen genieten en intens angstig, verdrietig of boos kunnen zijn. Een kind dat veel voelt, intens voelt zal je herkennen in zijn uitingen. Hij is snel geraakt, voelt ook sneller aan wat anderen voelen. Deze emoties kunnen binnenin zo sterk en intens zijn dat hij zich af wil sluiten van de buitenwereld. Alle prikkels, emoties komen met de volle lading binnen. Dit alles gaat met een grotere snelheid dan bij gemiddeld begaafde kinderen. Een hele uitdaging om overeind te blijven in een woelende wereld.

Met véél aandacht voor jouw gevoelens, zelfonderzoek en reflectie krijg jij wellicht grip op je innerlijke gevoelswereld.

Mindsettraining

Hoogbegaafden worden vanuit hun omgeving vaak bejubeld om hun snel en vlot zijn. Het gevolg van slim en knap gevonden worden is dat ze niet goed weten wat er van hen overblijft als ze dan iets doms of fout doen. Dat risico nemen ze dan maar liever niet en gaan fouten of falen vermijden.

Dit vermijden wordt vaak niet opgemerkt, want ze komen goed mee met de rest. Bij hen betekent dit  dan wel dat ze volop ruimte krijgen om falen uit de weg te gaan en vervolgens stil komen te staan in hun ontwikkeling. Zo blijven zij in hun comfortzone en leren niet omgaan met buiten die zone te komen. Ze zullen er alles aan gaan doen om in die zone te blijven, en kunnen enorm bedreven raken in hun vermijdingsgedrag, omdat niemand het echt doorheeft (inclusief zijzelf).

We werken aan de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten en trainen van doorzettingsvermogen. Misschien heb je faalangst? Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leren we denken in een ‘groeimindset’.  Dé basis voor (talent)ontwikkeling en groei.

Leergeluk (op school)

Hersenen van hoogbegaafde mensen werken op een andere manier. Ze werken sneller en efficiënter en er worden meer verbanden gelegd. Dat leidt tot een vermogen om snel en complex te denken. Er wordt sneller gezocht naar overzicht, naar een overkoepelende blik, hetgeen vaak niet zo past bij het stapsgewijs aanbieden van leerstof zoals in het regulier onderwijs gebruikelijk is.

Hoogbegaafde kinderen blinken dan ook zeker niet allemaal uit op school. Hun snelle, diepe en brede manier van denken valt soms juist op in andere dingen, zoals hun interesses en hun hobby’s.

Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn hier in de praktijk, in jouw klas of op jouw school met aandacht voor top-down leren, conceptueel, visueel/ruimtelijk,  divergent, creatief en probleemoplossend denken en filosoferen.

Versterken van executieve functies

De term executieve functies verwijst naar de denkvaardigheden die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren op school en in het dagelijks leven, met alle uitdagingen of veranderingen die dit dagelijks leven met zich mee brengt. Het belang van executieve functies zijn niet te onderschatten. Het zijn voorspellers voor schoolsucces van de kleuterperiode tot de universiteit.

De ontwikkeling hiervan hangt direct samen met de rijping van het brein, maar het is de omgeving die bepaalt hoe efficiënt de hersenen kunnen rijpen. Executieve functies zijn stille slapers. Als er geen ervaring, geen uitdaging, geen begeleiding, geboden wordt, dan blijven ze rusten.

Hoogbegaafde kinderen missen vaak deze leerkansen door gebruik aan uitdaging.

Door middel van metaforen en sprekende beelden maak ik deze functies inzichtelijk en begrijpelijk. Jij bepaalt jouw leerdoel en samen werken we aan jouw vaardigheden totdat jij je eigen leergedrag zelf kan sturen.